Συντονιστής φορέας του έργου :

NEUROPUBLIC Α.Ε.
Μεθώνης 6, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς
Τ +302104101010 | F +302104101013

Για περισσότερες πληροφορίες

Βασίλης Πυργιώτης

Τ +302104101010  εσωτ 7441

v_pyrgiotis@neuropublic.gr