Στο έργο Active Ingredient Detector (AcID) συμμετέχουν η εταιρεία πληροφορικής και επικοινωνιών NEUROPUBLIC (συντονιστής φορέας του έργου), η εταιρεία VELTIA labs for life και η εταιρεία Ν.ΕΜΜ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ  – «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΚΗ»

Η NEUROPUBLIC  είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής (με 90+ υπαλλήλους) με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), και εστιάζουν στην Ευφυή Γεωργία και τη Γεωργία γενικότερα.

Η NP έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (Horizon 2020, LIFE, FP7, FP6, όπως τα DataBio, IoF2020, SmartAgriHubs, LIFE GAIA Sense, LASIE κλπ.), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR. Η NP είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το AIOTI, το BDVA, το EARSC και η Farm Europe και συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας τους που ασχολούνται με την ευφυή γεωργία.

Η NP ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφόρηση κάθε φορέα συνεταιριστικού και ιδιωτικού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας. Το 2013 η NP ξεκίνησε το έργο Ευφυούς Γεωργίας gaiasense, αποσκοπώντας στην παροχή συμβουλών νέας γενιάς στους αγρότες. Η NP σχεδίασε και ανέπτυξε τους τηλεμετρικούς σταθμούς gaiatron, για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας παραμέτρους που προέρχονται από το δίκτυο περιβαλλοντικών αισθητήρων, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο στην υποδομή νέφους της NP υποστηρίζει το μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τις καθημερινές καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών, με μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση μέσω υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας.

Η εταιρεία VELTIA labs for life είναι στελεχωμένη με 100 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων όπως Γεωπόνοι, Χημικοί, Επιστήμονες Τροφίμων, Βιολόγοι, Κτηνίατροι κλπ, τα εργαστήρια της είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό και η πειραματική μονάδα της Δ/νσης “Έρευνας & Ανάπτυξης Αγροτικών Υπηρεσιών” λειτουργεί κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και χρησιμοποιεί υπερσύγχρονο εξοπλισμό. H VELTIA labs for life δραστηριοποιείται στον χώρο της συμβολαιακής έρευνας με έμφαση στον Γεωργικό Πειραματισμό, διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ότι αφορά τις φυτοπροστατευτικές ουσίες, ενώ η μεγάλη εμπειρία και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του προσωπικού μαζί με τους διαρκείς ελέγχους

Η εταιρεία Ν.ΕΜΜ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ασκεί γεωπονική υποστήριξη σε παραγωγούς κυρίως στην καλλιέργεια κηπευτικών εκτός εποχής σε θερμοκήπια στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ιεράπετρας. Η εταιρεία έχει μία εμπειρία 50 ετών στον κλάδο πρωτοπόρος όλα τα χρόνια λειτουργίας της σε καινούριες τεχνολογίες και καλλιεργητικές τεχνικές. Οι σημερινή μετοχική σύνθεση είναι ανανεωμένη, με Γεωπόνους απόφοιτους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας την παράδοση της επιχείρησης φέρνοντας νέες ιδέες και ενέργεια για τα επόμενα χρόνια λειτουργίας της.